Få billeasing her

Få billeasing her

Få billeasing her og bliv klogere på leasingLeasing er en finansieringsform som kan ses på som en mellemting mellem leje og lånefinansiering. Udlejer, som ofte er en finansinstitution, har ejendomsretten til leasingobjektet, mens leasingtager, eller lejer, har brugsret.Der skelnes mellem