Der er kun et togselskab i hele Danmark og det er DSB, som har hele danmarks rådighed over jernbanerne. Selvfølgelig kører der også andre toge på disse baner, men i Danmark er der kun det selskab, som så også er eget af folket. Der er ofte klager over, at togene ikke kører til tiderne. Det er også svært når man har så mange toge ude og køre, men man skulle alt andet lige forstille sig at det er noget man kunne finde ud af. Desværre er DSB ikke den arbejdsplads, hvor der har været den mest geniale ledelse. Det har efterhånden ledet til en virksomhed som har en nulfejls kultur og ingen uudtalt viden.

Et stort netværk