Infrastruktur er meget vigtigt, når man har mange varer der skal transporteres frem og tilbage. Lastbiler er en af de logistik løsninger, som man anvender mest omkring i verden. Handel tværs af vandet er også meget populært, og det er her shipping kommer ind i billedet. Dog er det vejene i et land, som blandt andet skal definerer, som man har en god infrastruktur. Kan man let komme til motorveje, er der meget trafik generelt og så videre. Det er alle sammen, nogle faktorer som skal afgøre det. Hvis man ikke har nogen god infrastruktur i landet, kan man godt regne med at det vil nedsætte profitterne for nogle virksomheder.

Gode veje