Fra aktiv brug til faldefærdig bygning

Sammenlignet med de andre landsdele, har Jylland den største andel af gårde og lader. Det skyldes først og fremmest en tradition for landbrug, og dernæst også at befolkningstætheden i Jylland ikke tilnærmelsesvist er så høj som på eksempelvis Sjælland. Jylland, specielt Midtjylland er blandt andet kende for sine store heder. Her ligger der mange gårde og lader, og af og til finder man en gammel ensomt beliggende gård eller lade, som er blevet forladt.

En ny funktion

I Midtjylland bliver der også afholdt sommerlejre og spejderlejre. Her kan ødegårdene virkelig komme i brug igen. De danner nemlig perfekte kulisser til ethvert skræmmende natteløb for deltagerne. En stor, faldefærdig og forladt gård eller lade er ganske enkelt bare uhyggelig om natten.

Ødegårde på de store, jyske heder